Boeken

Op deze pagina staan diverse E-boeken die gedownload kunnen worden (epub formaat). Deze kunnen gelezen worden op een E-reader of op een tablet/mobiele telefoon.

Ook is het mogelijk deze bestanden op uw pc/laptop te lezen, download daarvoor het programma: Adobe Digital Editions

Misvattingen over de eindtijd – Steve Wohlberg

Op geen enkel onderdeel van het Christendom bestaan méér verkeerde uitleggingen dan op het punt van profetieën. Helder en met Bijbelse nauwkeurigheid laat Misvattingen over de Eindtijd zien, dat er op dit moment enorme misvattingen de media overstromen. En dat geldt ook voor veel sensationele publicaties over de profetieën in onze tijd.

Dit boek onderzoekt nauwkeurig de fijn uitgesponnen, maar verzonnen theorieën over de Geheime Opname, over de Zeven jaar van Benauwdheid, over de antichrist en over de moderne Joodse staat. Dit boek is geen nieuwigheid. Het is onderbouwd met beproefde leeropvattingen van veel van de meest beroemde geleerden binnen het Christendom. Dit boek laat de Bijbel voor zichzelf spreken over verleden, heden en toekomst.

Download het boek hier:  Misvattingen over de eindtijd
of klik op het plaatje – Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De weg naar Christus – E.G. White

De titel van dit boekje maakt duidelijk waarvoor het geschreven is: Het richt ons allen op Jezus, de Enige die in ieders noden kan voorzien. Hij leidt de voeten van de hulpelozen, benauwden en twijfelachtigen stap voor stap naar ‘het pad van werkelijke vrede’. Deze rust en vrede zijn alleen te verkrijgen door zich volkomen over te geven en te vertrouwen op de onwankelbare reddende genade en de vasthoudende kracht van de Vriend van zondaars. De liefdevolle Verlosser zegt tot elk oor: ‘Kom tot Mij.’ Zijn hart gaat vol liefde uit naar allen die van God zijn afgedwaald. Volg deze schreden naar Christus door diep in thema’s te bestuderen zoals ‘Berouw’, ‘Toewijding’, ‘Geloof en aanvaarding’, ‘Groeien in Christus’, ‘Het kennen van God’, etc.

Download het boek hier:  De weg naar Christus
of klik op het plaatje – Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

‘Ongelooflijk’ – Rudy Dingjan

full30205437Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt tweedehands te zijn. En eigenlijk kan dat ook niet anders, want de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en God is liefde. Die liefde kunnen we doorgeven.

Rudy Dingjan brengt op heldere wijze naar voren dat de liefde van God komt. God is op ongelooflijke wijze op zoek naar de mens.

Het boek neemt ons mee op reis van Genesis tot en met Openbaring, om te ontdekken wie God nu eigenlijk is en waar hij voor staat. De conclusie is de titel van dit boek geworden: Ongelooflijk!

Uitgegeven door het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Het boek is te downloaden op www.ongeloofijk.info

Nieuw: Abonneer je op het boek Ongelooflijk en krijg gratis per dag een hoofdstuk in je mailbox. De frequentie van het ontvangen per mail kan eenvoudig geregeld worden op de site van Ongelooflijk.

Het maakt wel uit wat je gelooft – Reinder Bruinsma

het maakt wel uit je gelooft-coverklVan dit populaire boekje verscheen een aantal drukken. In een tiental hoofdstukken wordt in gemakkelijk leesbare stijl uiteengezet waar het in het adventisme om gaat. Het werd geschreven door dr. Reinder Bruinsma.
In 2016 is hier een Ebook versie van verschenen.

Download het Epub boek hier: het-maakt-wel-uit-wat-je-gelooft
(of klik op het plaatje)  – Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De dag die God schiep – Reinder Bruinsma

DedagkleinIn den beginne schiep God de aarde. We vinden daar de indeling van dagen. Eén dag werd benoemd; de zevende dag, de sabbat. Wat is de betekenis van de sabbat? Hoe dacht Jezus over de sabbat? Waarom gingen mensen de zondag vieren? Welke dimensies heeft sabbatviering vandaag en in de toekomst?

Originele uitgave 1988, uitgegeven als Ebook: april 2016

Download hier het epub boek, (of klik op het plaatje) –  geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

 

Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring, Ingrid Wijngaardesabbatsreis

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.

De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat.
In directe en eenvoudige taal, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van de zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.
Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zet!

Download hier het E-book Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring (of klik op het plaatje) – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

De waarheid telt – Prof. Walter Veith

dewaarheidteltNooit eerder is het geloof in het Woord van God zo ondermijnd als tegenwoordig. We leven in een eeuw van compromissen. In het belang van vrede en harmonie wordt de waarheid vaak opgeofferd. Er wordt beweerd dat alle religies gelijk zijn en dat ondanks de verschillen in leer en aanpak ze allemaal naar God leiden. Deze gedachte heeft geleid tot grotere samenwerking tussen godsdiensten, en binnen het christendom zelf worden de oude strijdpunten begraven! De waarheid van de Bijbel wordt getoetst in het licht van de vervulling van de profetieën en de grote archeologische ontdekkingen van onze tijd. Bovendien worden de profetieën van Daniël en de Openbaring betreffende onze tijd behandeld in het licht van de huidige situatie in de wereld. Wij geloven dat Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen. Hij is absoluut betrouwbaar en de weg waarop Hij ons uitnodigt te gaan is het reizen waard.

Download hier het E-book (epub) Walter Veith – De Waarheid Telt  (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion

Patriarchen en Profeten – E.G. White

In de reeks van vijf boeken, die Ellen White schreef over de geschiedenis van de mens vanaf de schepping van de wereld tot aan de herschepping in het leven hierna, is dit het eerste deel.
Ze beschrijft hierin de oorsprong van de zonde in de hemel, het verlossingsplan en hoe dit in het leven van de aartsvaders tot uitdrukking kwam. Het vertelt de geschiedenis van het Oude Testament tot en met koning David. Het is een boek vol met leringen voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Ben u ontsteld over het kwaad dat in deze wereld op grove wijze heerst en vraagt u zich af waar die ellende vandaan komt? Hierop geeft dit boek een bijbels antwoord.

Download hier het E-book (epub) Patriarchen en Profeten  (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion’

Profeten en Koningen – E.G. White

Dit boek, deel 5 van de reeks van vijf boeken, van de conflictserie, begint waar het vorige boek ophoudt, n.l. bij de regering van koning Salomo en eindigt met de ballingschap en het herstel van een klein overblijfsel.
Het geeft de lezer niet alleen een helder overzicht van een bewogen periode in de bijbelse geschiedenis, maar laat hem steeds de lessen die daaruit te halen zijn, zien die vandaag nog even belangrijk zijn. Dit boek was het laatste boek dat zij schreef voordat zij op 87 jarige leeftijd in 1915 stierf.

 

Download hier het E-book (epub) Profeten en Koningen (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion’

Van Jeruzalem tot Rome E.G.White

De handelingen der apostelen die Lucas schreef, vormen het thema van dit grandioze boek. Maar met meer recht zou men eigenlijk kunnen spreken van de handelingen van God.

Want het was niet in de eerste plaats aan de inspanningen van de apostelen te danken dat rond het jaar 62 al gezegd kon worden, dat het evangelie de hele toenmaals bekende wereld had bereikt ( Col. 1:23 ). Gegevens uit brieven van Paulus en andere apostelen worden gebruikt om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kerk in de eerste eeuw van haar bestaan.

 

Download hier het E-book (epub) Van Jeruzalem naar Rome (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion’

Lessen uit het leven van alledag – E.G.White

Lessen uit het leven van Alledag – zo kan men recht de gelijkenissen van Jezus omschrijven. Met eenvoudige beelden die de mensen onmiddellijk begrepen maakte Jezus de essentie van zijn leer duidelijk. Door alle eeuwen heen hebben deze beelden uit het leven van toen niets van hub zeggingskracht verloren.

En ook in de eenentwintigste eeuw worden we stil als we de gelijkenissen tot ons laten spreken. De lessen die Christus destijds aan zijn discipelen en aan andere toehoorders wilde onderrichten, blijken ook aan ons gericht te zijn. Het feit dat Jezus een vorm wist te vinden voor zijn onderwijs die alle tijden kon doorstaan, is een bewijs te meer voor zijn goddelijke zending.

Wie Jezus in onze tijd wil volgen zal een voortdurende inspiratie kunnen putten uit de gelijkenissen. De lessen uit het alledaagse leven van twintig eeuwen geleden, blijken voor de christen van vandaag nog onverminderd van toepassing te zijn voor zijn leven van alledag.

Download hier het E-book (epub) Lessen uit het leven van Alledag (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion’

Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen – Ellen G.White

AAN ZIJN DISCIPELEN,

die de Meester nog steeds oproept,
om het geestelijke koninkrijk
boven het aardse koninkrijk te stellen.
Dit boekje is aan hen opgedragen,
in de hoop dat deze bladzijden
voor hen nog helderder
de heerlijkheid van de Ongeziene
zullen mogen ontvouwen.

 

 

Download hier het E-book (epub) Gedachten van de berg der Zaligsprekingen (of klik op het plaatje)  – geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij ‘Bazuin te Sion’

 

Deel dit bericht op facebook of twitterShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter