joomla
analytics
Over ons

Wat geloven Adventisten:

Op grond van de Bijbel zijn zevende-dags adventisten tot een aantal conclusies gekomen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Adventisten geloven in de drie-enige God-Vader, Zoon en heilige Geest.
  • Jezus Christus is God en werd mens. Door zijn dood, opstanding en v√≥√≥rtdurend middelaarschap is voor ons zondige mensen eeuwig behoud mogelijk geworden. Het sleutelwoord is genade en niet menselijke inspanning.

    Lees meer: Wat geloven Adventisten

Over ons

Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten, verspreid over het gehele land. Verder zijn er ook een groot aantal ‘churchplants’. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (ruim 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden).

Lees meer: Over Adventisten

Geschiedenis Adventisme

Wereldwijd

In de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw vond in het noordoosten van de Verenigde Staten een omvangrijke opwekking plaats in de protestantse kerken. Deze ging gepaard met een diepe belangstelling voor de profetische gedeelten van de Bijbel.

William Miller speelde vanaf ca. 1832 een cruciale rol. Hij was ervan overtuigd geraakt dat de Christus in 1843 of 1844 zou terugkeren naar deze aarde. Een van de groepjes die uit zijn beweging overbleef, nadat de voorspelling jammerlijk faalde, besloot verder te gaan met een grondige studie van de Bijbel. In hun kring waren de grondleggers van het Zevende-dags Adventisme te vinden.

Lees meer: Geschiedenis Adventisme

Ontstaan en groei van de adventgemeente Leiden

Nadat voor het eerst in 1901 berichten van Leiden (11 leden) en in 1902 (12 leden) gemeld worden in de verslagen, komt de gemeente Leiden vanaf 1904 niet meer voor in de kwartaalberichten.

In 1902 vond er een afscheiding plaats waarbij 141 van de 178 leden, die het Nederlandse veld toen telde, tezamen met de meeste predikanten de kerk verlieten wellicht dat dit de reden is.

Lees meer: Geschiedenis Leiden

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden