joomla
analytics
Over ons

Wat geloven Adventisten:

Op grond van de Bijbel zijn zevende-dags adventisten tot een aantal conclusies gekomen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Adventisten geloven in de drie-enige God-Vader, Zoon en heilige Geest.
  • Jezus Christus is God en werd mens. Door zijn dood, opstanding en vóórtdurend middelaarschap is voor ons zondige mensen eeuwig behoud mogelijk geworden. Het sleutelwoord is genade en niet menselijke inspanning.

    Lees meer: Wat geloven Adventisten

28 Geloofspunten

1. De Heilige Schrift
De Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan "heilige mensen Gods", die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de Heilige Geest. In dit Woord heeft God de mens de nodige kennis tot heil aangereikt. De Heilige Schrift is de onfeilbare openbaring van zijn wil. Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van de geloofsleer en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

Lees meer: 28 geloofspunten

Over ons

Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten, verspreid over het gehele land. Verder zijn er ook een groot aantal ‘churchplants’. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (ruim 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden).

Lees meer: Over Adventisten

Betekenis logo

Om de herkenbaarheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te vergroten en een stukje eenheid als wereldkerk te waarborgen is er een logo ontworpen, waar officiële kerkelijke instanties gebruik van maken.

In het logo zijn verschillende symbolen te herkennen:

1. Een open Bijbel
De open Bijbel vormt de basis van het ontwerp en vertegenwoordigt het bijbelse fundament voor de geloofspunten van de kerk. Het is dusdanig afgebeeld dat het een volledige acceptatie van Gods woord suggereert.

Lees meer: Betekenis Logo

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden