joomla
analytics
Over ons

Waar kunt u ons vinden?

Onze bijeenkomsten zijn vanaf 1 maart 2018 in het kerkgebouw 'De Regenboog', Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest.

De gemeente Leiden is ontstaan in 1911, hoewel wij zo'n 45 jaar geleden uit het centrum van Leiden verhuisden naar Voorschoten en vanaf 1 maart 2018 naar Oegstgeest, blijven we ons gemeente Leiden noemen. Wij zijn een regiogemeente voor Leiden en de ruimte omgeving.

Lees meer: Waar kunt u ons vinden

Ontstaan en groei van de adventgemeente Leiden

Nadat voor het eerst in 1901 berichten van Leiden (11 leden) en in 1902 (12 leden) gemeld worden in de verslagen, komt de gemeente Leiden vanaf 1904 niet meer voor in de kwartaalberichten.

In 1902 vond er een afscheiding plaats waarbij 141 van de 178 leden, die het Nederlandse veld toen telde, tezamen met de meeste predikanten de kerk verlieten wellicht dat dit de reden is.

Lees meer: Geschiedenis Leiden

Geschiedenis Adventisme

Wereldwijd

In de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw vond in het noordoosten van de Verenigde Staten een omvangrijke opwekking plaats in de protestantse kerken. Deze ging gepaard met een diepe belangstelling voor de profetische gedeelten van de Bijbel.

William Miller speelde vanaf ca. 1832 een cruciale rol. Hij was ervan overtuigd geraakt dat de Christus in 1843 of 1844 zou terugkeren naar deze aarde. Een van de groepjes die uit zijn beweging overbleef, nadat de voorspelling jammerlijk faalde, besloot verder te gaan met een grondige studie van de Bijbel. In hun kring waren de grondleggers van het Zevende-dags Adventisme te vinden.

Lees meer: Geschiedenis Adventisme

Samenkomsten op Sabbat (zaterdag)

Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor Bijbelstudie - wij noemen dat de sabbatschool - en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.

Sabbatschool
Van 10.00-11.00 uur is er gelegenheid voor bijbelstudie.  Elk kwartaal is er een nieuw thema; dit kan een onderwerp zijn zoals bijvoorbeeld het leven van de koningen van Israël, verlossing of genade maar kan ook een bijbelboek zijn dat in 13 weken wordt besproken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie.

De kinderen hebben hun eigen programma. 

Eredienst
Na dit uur van bijbelstudie is er van 11.00- tot ca. 12.00/12.15 uur een eredienst zoals dat ook bij andere protestantse kerken gebruikelijk is. Deze dienst wordt ingeleid door een ouderling en vervolgens verder ingevuld door de predikant. Voor de kleinsten van de gemeente is er vlak voor de preek een kinderverhaal.
De liederen tijdens onze diensten worden begeleid door een combo.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Daarnaast zijn er ook diverse huis/gespreksgroepen en elke eerste van de maand is er op sabbatmiddag een Bijbelstudie.

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden