joomla
analytics
Over ons

Samenkomsten op Sabbat (zaterdag)

Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor bijbelstudie - wij noemen dat de sabbatschool - en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.

Sabbatschool
Van 10.00-11.00 uur is er gelegenheid voor bijbelstudie.  Elk kwartaal is er een nieuw thema; dit kan een onderwerp zijn zoals bijvoorbeeld het leven van de koningen van Israël, verlossing of genade maar kan ook een bijbelboek zijn dat in 13 weken wordt besproken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie.

De kinderen hebben hun eigen programma. Er zijn in Leiden drie groepen ingedeeld naar leeftijd: 0-4 jaar 5-8 jaar en 9-12 jaar.

Eredienst
Na dit uur van bijbelstudie is er van 11.00- tot ca. 12.00/12.15 uur een eredienst zoals dat ook bij andere protestantse kerken gebruikelijk is. Deze dienst wordt ingeleid door een ouderling en vervolgens verder ingevuld door de predikant. Voor de kleinsten van de gemeente is er vlak voor de preek een kinderverhaal.
De liederen tijdens onze diensten worden begeleid door een combo.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

28 Geloofspunten

1. De Heilige Schrift
De Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan "heilige mensen Gods", die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de Heilige Geest. In dit Woord heeft God de mens de nodige kennis tot heil aangereikt. De Heilige Schrift is de onfeilbare openbaring van zijn wil. Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van de geloofsleer en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

Lees meer: 28 geloofspunten

Betekenis logo

Om de herkenbaarheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te vergroten en een stukje eenheid als wereldkerk te waarborgen is er een logo ontworpen, waar officiële kerkelijke instanties gebruik van maken.

In het logo zijn verschillende symbolen te herkennen:

1. Een open Bijbel
De open Bijbel vormt de basis van het ontwerp en vertegenwoordigt het bijbelse fundament voor de geloofspunten van de kerk. Het is dusdanig afgebeeld dat het een volledige acceptatie van Gods woord suggereert.

Lees meer: Betekenis Logo

Waar kunt u ons vinden?

Onze bijeenkomsten zijn in het gebouw 'De Ontmoeting' , Jan Evertsenlaan 2 te Voorschoten.

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden