joomla
analytics
Doop Maria
image1 image1 image1 image1

 

Ze heeft haar thuis gevonden in de gemeente Leiden. Dwight van Ommeren sprak over de Emmaüsgangers  met het thema: Vreemdeling Gast Heer. Van niet herkende vreemdeling werd Jezus gast en vervolgens Heer van deze discipelen uit Emmaus. Ook Maria was onderweg en Jezus kwam naast haar lopen. Zij leerde Hem persoonlijk kennen en Hij werd haar Verlosser, haar Heer. Jezus komt terug voor degenen die Hem als Heer hebben, niet als gast of vreemdeling.

In het bijzijn van Leo, haar zoon en dochter, haar schoonzoon en kleinzoon werd  een stralende Maria  gedoopt in het mobiele doopvont. Zij had hier zo naar uitgekeken.  “Het lijkt wel of ik ga trouwen”. Het feest werd afgesloten met een door de gemeente verzorgde High Tea.

 

 

 

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden