joomla
analytics
Project Adra
image1 image1 image1 image1

In het kader van ‘100 jaar Adventgemeente Leiden’ hebben wij een project geadopteerd voor Adra,  'waterputten voor  Noord-Nigeria'.

Het doel was 2 waterputten te realiseren, waarvoor 3000 euro benodigd was.

De stand per 31 december 2011 was   ****** 6307,86 *****

Dit betekent: 4,2 waterputten voor Nigeria !

Een groot deel van de bevolking leeft in bittere armoede en is van de meest elementaire voorzieningen verstoken, zoals schoon drinkwater. Het water dat men gebruikt is grondwater of komt uit nabij gelegen stroompjes.

Dat water is vaak verontreinigd, niet in het minst doordat er geen sanitaire voorzieningen zijn. Chronische diarree is een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte onder zuigelingen en peuters.

Water moet vaak over een aanzienlijke afstand worden aangevoerd. Een taak die meestal het lot is van vrouwen en meisjes. Daardoor kunnen veel meisjes niet naar school. ADRA Nigeria heeft hulp gevraagd om in een aantal dorpen in Noord-Nigeria waterputten te graven.

De putten worden met plaatselijke arbeidskrachten met de hand gegraven, worden 15 meter diep en de binnenzijde wordt bekleed met grote betonnen ringen om instorten te voorkomen. Om het water naar boven te krijgen wordt een handpomp geplaatst. Simpel, effectief en gaat vele jaar mee.

Naast het plaatsen van waterputten zal er ook voorlichting worden gegeven over het gebruik van latrines en verantwoorde afvoer van vuil water en uitwerpselen. Ook het onderhoud van de putten zal door ADRA Nigeria gedaan worden.

 

 En wat gaat een waterput kosten? Het graven en plaatsen van een waterput, de voorlichting en begeleiding is per waterput € 1500,--.
Gemiddeld maken 750 personen gebruik van een waterput, oftewel voor
€ 2,00 per persoon vele jaren schoon drinkwater, minder ziektes en een betere toekomst voor meisjes.

 

 

template joomla gratistemplate joomla 3
2018  Adventkerk Leiden